Szkoła Podstawowa w Wi¶linie
83-021 Wi¶lina

ul. Mostowa 5

Tel: (58) 682-84-25
Wislina.SzkolnaStrona.pl