Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Pruszcz Gdański
BOK
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2016 Gminy Pruszcz Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Czytaj dalej

Drukuj

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu „Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na Wyłonienie Niepublicznych Przedszkoli i Niepublicznych Innych Form Wychowania Przedszkolnego”

Konsultacje odbyły się zgodnie z uchwałą Nr LV/83/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

- konsultacje odbyły się w terminie od 10 marca do 24 marca 2015 r. do godz. 8.00,

- nie wpłynęła żadna opinia do przedstawianego projektu „Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na Wyłonienie Niepublicznych Przedszkoli i Niepublicznych Innych Form Wychowania Przedszkolnego” w związku z tym projekt Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na wyłonienie Niepublicznych Przedszkoli i Niepublicznych Innych Form Wychowania Przedszkolnego” zostanie przedstawiony w niezmienionej treści Radzie Gminy.

Drukuj

  • 1
  • 2