SKŁAD RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA WI¦LINA od dnia 16 lutego 2011r.


SOŁTYS - KATARZYNA JAŻDŻEWSKA

RADA SOŁECKA :


Wysocki Waldemar

Brzóska Monika

Kozierkiewicz Krzysztof

Kornacki Jerzy

Statut Sołectwa, Ordynacja Wyborcza – Uchwała Nr XII/111/99 Ważno¶ć zebrania wiejskiego – 15 mieszkańców uprawnionych do głosowania, II termin za 7 dni – 15 mieszkańców wybory – 1/5 uprawnionych do głosowania; II termin tego samego dnia ( bez względu na liczbę uprawnionych )