Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Straż Gminna to nie tylko fotoradary


Wielu z nas działalność Straży Gminy kojarzy wyłącznie z fotoradarem. Tak naprawdę fotorejestracja niefrasobliwych kierowców to zadanie, które w najmniejszym stopniu zajmuje gminnych strażników.

 

Tylko w tym roku Straż Gminna podjęła 270 interwencji. Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły bardzo różnych spraw: wałęsających się psów, zakłóceń porządku czy palenia śmieci w domowych piecach. W gminie Pruszcz Gdański mamy 8 strażników i komendanta.

Nie oddają psa do schroniska, szukają mu domu
Dzięki gminnym strażnikom wałęsające się psy nie trafiają od razu do schroniska (które obciąża kosztami nie tylko gminę, ale i właściciela zagubionego pupila).
- Interwencje w sprawie bezpańskich psów przeprowadzamy wspólnie z weterynarzem – mówi Tomasz Grabowski, komendant straży gminnej Pruszcz Gdański. – Zwierzaka zatrzymujemy na kilka dni u siebie. Karmimy go, konsultujemy jego stan zdrowia z weterynarzem, a w międzyczasie rozpytujemy mieszkańców miejscowości, w której został złapany, o właściciela. Informację o wyłapanym psie zamieszczamy także na naszej stronie internetowej oraz stronie Urzędu Gminy. Często  okazuje się, że pies  po prostu się zgubił. Gdyby trafił do schroniska, przeszedłby niepotrzebny stres. Interweniujemy również w przypadkach dzikich zwierząt, które z różnych przyczyn znalazły się w rejonach zabudowań mieszkalnych.

Mobilne miasteczko
Straż Gminna jako jedyna taka jednostka w województwie posiada profesjonalne mobilne miasteczko ruchu drogowego i wspólnie z nauczycielami wychowania komunikacyjnego przeprowadza egzaminy na karty rowerowe dla uczniów gminnych szkół.
Przy okazji egzaminów rozmawiamy z młodzieżą na temat elementów odblaskowych montowanych na rowerach i niebezpiecznych sytuacjach, które występujących na drogach – wyjaśnia komendant. - Elementy miasteczka wykorzystujemy również podczas zajęć w przedszkolach i  szkołach podstawowych, gdzie w formie zabawy zapoznajemy dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Właśnie z myślą o najmłodszych zakupiliśmy w tym roku zestaw „Autochodzik”.

Lepiej zapobiegać
To właśnie m.in. strażnicy dbają o to, by najmłodsi mieszkańcy gminy spędzali wolny czas bezpiecznie, bez uciekania do agresji, alkoholu i narkotyków.
Realizując program „Bezpieczna Gmina” Straż Gminna przeprowadza pogadanki w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.
Rozmowy, w zależności od wieku słuchaczy, dotyczącą: bezpiecznej drogi do szkoły, zagrożeń ze strony nieznajomych, odpowiedzialności prawnej nieletnich czy skutków uzależnień.

Ponadto, strażnicy gminni zabezpieczają wszelkie imprezy na terenie gminy Pruszcz Gdański, współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy wywiadach środowiskowych, sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych,  kontrolują umowy na wywóz nieczystości płynnych (szamb), interweniują w przypadkach zakłócania ładu i porządku.


Straż Gminna monitoruje wybrane miejsca na terenie gminy.
- Obecnie monitorujemy przystań kajakową w Juszkowie oraz plac zabaw w Łęgowie. Cały czas trwają prace logistyczne mające na celu zintegrowanie innych ogólnodostępnych miejsc gminnych - dodaje komendant.

Działania Straży skupione są na doraźnych kontrolach i bieżącym monitorowaniu terenu gminy. W przypadku wszelkiego rodzaju nieprawidłowości dotyczących np. drzew wchodzących w linie wysokiego napięcia, niezabezpieczonych studzienek burzowych, martwych zwierząt w pasach drogowych, dzikich wysypisk śmieci i in. - interwencje podejmowane są na bieżąco. 

Straż patroluje gminę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22. W okresie wakacyjnym, także w pierwsze 3 soboty lipca oraz sierpnia w godzinach od 16 do 24.Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny