Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Warto wiedzieć o czym piszę…

W dzisiejszym wydaniu dodatku do Dziennika Bałtyckiego - „Echo Pruszcza” ukazał się materiał opisujący inwestycje drogowe na terenie gminy Pruszcz Gdański. Niestety, w końcowej części artykułu mówiącej o bezpieczeństwie w rejonie przedszkola w Straszynie, przeczytać możemy informacje, które delikatnie mówiąc, mijają się z prawdą.

Otóż dziennikarka gazety zauważa, że…”Niebezpiecznie jest także w okolicy przedszkola gminnego w Straszynie. Kierowcy w tym miejscu nałogowo wymuszają pierwszeństwo, przez co zdarzają się wypadki z udziałem pieszych. Radni i mieszkańcy okolicznych domów domagają się lepszego oznakowania dróg gminnych, skrzyżowań równorzędnych na osiedlu oraz okolic przedszkoli i szkół”.

Tymczasem rzeczywistość wygląda zgoła inaczej.

- Skrzyżowania równorzędne w Straszynie, na osiedlu, gdzie wybudowane zostało również przedszkole, funkcjonują już od kilku lat i sprawdzają się bez zarzutów. Od tamtej pory nie odnotowano w tym rejonie żadnych zdarzeń drogowych. Ze zdziwieniem przeczytałam fragment artykułu, w którym stwierdzono, że wyjątkowo niebezpiecznym miejscem są okolice tamtejszego przedszkola. Z informacji, jakie uzyskałam dzisiaj od policji nie było tam jakiegokolwiek zdarzenia, mało tego, gmina zamontowała przy przedszkolu dodatkowe oznakowania zarówno pionowe jak i poziome, na jezdniach ułożono ograniczniki prędkości. Podobnie zresztą, jak przy swoich placówkach oświatowych w Łęgowie i Rotmance, gdzie również nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych. Jedyne, o jakim wiem, miało miejsce 2 lata temu na ul. Kasztanowej w Borkowie. Dlatego też zachęcam dziennikarzy, aby w przyszłości, przed wypuszczeniem do druku materiału o takim oddźwięku, zasięgnęli wiedzy u źródła. Zawsze jesteśmy do dyspozycji – podkreśla wójt gminy Pruszcz Gdański, Magdalena Kołodziejczak.

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny