Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Czyste powietrze w naszej gminiePonad 80 osób wzięło udział w jednym z pięciu spotkań informacyjnych nt. ministerialnego programu „Czyste Powietrze”.

Inicjatorem spotkań jest Fundacja GlobaECO, która za odpłatnością pomaga złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza, takich jak: likwidacja starych pieców, montaż ekologicznych kotłów, pomp ciepła oraz termomodernizację budynków mieszkalnych.

Istnieje również możliwość uzyskania dotacji oraz preferencyjnej pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego na instalacje z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE): fotowoltaika, kolektory słoneczne. Taką inwestycję osoba fizyczna może wówczas zrealizować bez udziału kosztów własnych. Wniosek można złożyć samodzielnie, z pominięciem Fundacji.
Jedno z pierwszych w temacie programu „Czyste powietrze” odbyło się w Łęgowie i miało w dużej mierze charakter szkoleniowy. Przedstawiciel Fundacji omówił zasady działania poszczególnych odnawialnych źródeł energii i przedstawił możliwości pozyskania ministerialnego dofinansowania. Z kolei zastępca wójta gminy Pruszcz Gdański Daniel Kulkowski opowiedział o możliwościach wsparcia gminnego.

 

czyste powietrze

 

Warto przypomnieć, że mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański od lat mogą ubiegać się o dotacje na zakup i montaż urządzeń, które chronią środowisko. W tym roku pula gminnych środków na ten cel wyniosła 400 tys. zł. Złożono 94 wnioski, z czego 67 rozpatrzono pozytywnie, a 27 znalazło się na liście rezerwowej. Zgodnie z przyjętą wcześniej uchwałą, mieszkańcy mogli zabiegać o maks. 8 tys. zł dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, maks. 4. tys. do zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, do 7 tys. zł na ogniwa fotowoltaiczne, do 4 tys. zł na kotły gazowe i do 10 tys. zł na demontaż, transport i utylizację azbestu.
- Co roku zwiększamy pulę środków na tego typu działania – mówi Daniel Kulkowski. – W tym roku po raz pierwszy i jako nieliczni z samorządów, umożliwiliśmy mieszkańcom zakup ogniw fotowoltaicznych. Cieszą się one dużym zainteresowanie i z pewnością będziemy je dotować także w kolejnych latach. Ogólna suma środków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska również będzie rokrocznie zwiększana.

Najbliższe spotkania informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze”:
12.03.2019r. (wtorek), godzina 18:00 – świelica wiejska w Wiślinie
14.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Przejazdowie
21.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Rotmance
28.03.2019r. (czwartek), godzina 18:00 Szkoła Podstawowa w Straszynie

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny