Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ważne informacje

Przypominamy, że w dniu 15 listopada 2019 r. minął termin płatności IV raty podatku, a 15 grudnia 2019 r. mija termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informacja o szczepieniach przeciwko grypie dla osób 60 + edycja 2019 r

Zmiana kursowania autobusów linii 841, 842, 844, 845, 847, 848

Bilet dla ucznia


Informacja o możliwości składania wniosku o uzyskanie dotacji + wniosek


Terminy przyjmowania interesantów przez Wójta Gminy: 11 grudnia

Od lipca zbieramy odpady BIO


Przypominamy, że od 1 lipca tego roku dotychczasowe „odpady zielone” zmieniają się w odpady „bio”.

Odpady „bio” będą odbierane przez cały rok w workach brązowych w zabudowie jednorodzinnej i do 7 lokali oraz w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych zmiana będzie polegała na rozszerzeniu terminu odbioru odpadów z sezonu wegetacyjnego na cały rok i rozszerzeniu rodzaju odpadów jakie powinny trafić do worka. Dla mieszkańców domów wielorodzinnych pojemnik na bio będzie czymś zupełnie nowym, ponieważ do tej pory nie były odbierane odpady zielone z tego typu zabudowy. Zebrane przez mieszkańców odpady bio trafią do kompostowni, zostaną przerobione w kompost i nie trafią na składowisko.
- Każda gmina w Polsce zobowiązana jest do ograniczenia ilości odpadów BIO trafiających na składowisko – wyjaśnia Katarzyna Kwiatek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański. - Przekroczenie poziomów wiąże się z wysokimi karami dla samorządów, które docelowo wpływają na koszt systemu i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Co wrzucamy do odpadów BIO:
- obierki, odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, drobne gałęzie drzew i krzewów, chwasty, skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty, zabrudzone ręczniki i chusteczki papierowe.
Czego nie wrzucamy do BIO?
 -ziemi, kamieni i popiołu, pieluch jednorazowych i innych artykułów higienicznych, odchodów zwierząt i materiałów nimi zanieczyszczonych, kości zwierząt i mięsa, drewna impregnowanego i płyt wiórowych.

Mieszkańcy posiadający kompostowniki nie muszą oddawać odpadów bio.
Zachęcamy do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram, która zawiera informacje o terminach wywozu i sposobie segregacji.
Korzystajmy także z PSZOKU w Będzieszynie, gdzie można przywieźć wiele nietypowych odpadów, w tym dużych gałęzi, wyciętych drzewek.

 

bio

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny