Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Żegnamy Pawła Adamowicza

adamowicz k

Żegnamy Pawła Adamowicza

Z niedowierzaniem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.
Odszedł wspaniały człowiek, nasz bardzo dobry Sąsiad. Jako samorządowiec nigdy nie rozstrzygał kwestii z punktu widzenia tego „większego”, wręcz przeciwnie czuł służebną rolę wobec tych „mniejszych” samorządowców, spiesząc im z pomocą.
Dlatego śmierć Pawła Adamowicza jest niepowetowaną stratą nie tylko dla mieszkańców Gdańska, a również dla nas samorządowców, osób które mogły liczyć na jego radę i wsparcie.
Odszedł od nas człowiek, który w drugim zawsze widział człowieka.

Wójt Gminy Pruszcz Gdański                                                          Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Gdański
  Magdalena Kołodziejczak                                                                                      Marek KowalskiRada Gminy Pruszcz Gdański podczas III sesji Rady Gminy w dniu 16 stycznia 2019 r. uczciła pamięć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:

Władze Gminy Pruszcz Gdański solidaryzując się z mieszkańcami miasta Gdańska i jednocząc się w bólu wyrażają głębokie współczucie z powodu śmierci Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Odszedł od nas polski prawnik, gdańszczanin, zwolennik silnego samorządu, wieloletni doświadczony polityk.
„Niech Gdańsk będzie  najcudowniejszym miastem na świecie, a czas dzielenia się pomocą trwa wiecznie” – dla Niego, dla Pawła Adamowicza.
Minutą ciszy oddano cześć ś.p. Pawłowi Adamowiczowi.

Drukuj

SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE

SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE

Bon opiekuńczy

CEIDG

Dotacje środowiskowe

Dowody osobiste

Drogi publiczne

Ewidencja ludności

Gminna Komisja Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja publiczna

Karta seniora w gminie Pruszcz Gdański

Dofinansowanie kosztów kształcenie młodocianego pracownika

Nagrody dla sportowców

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Ochrona środowiska

Ochrona zwierząt

Ogólnopolska karta dużej rodziny

Oświadczenia majątkowe

Petycje

Podatki, opłaty i inne należności

Postępowanie egzaminacyjne

Poświadczenie okresu pracy w gospodarstwie

Rejestr mieszkańców

Rejestr wyborców

Skargi i wnioski

Sprawy lokalowe

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia wójta

Szkody łowieckie

Taksówki - licencje

Udostępnianie świetlicy

Utrzymywanie psa rasy zaliczanej do agresywnej

Wpis do ewidencji placówek niepublicznych

Wpis do rejesru żłobków

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Założenie placówki publicznej

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zgromadzenia

Zwrot kosztów przejazdu dziecka

Zwrot podatku akcyzowego

Drukuj

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

SZCZEGÓŁOWE KLAUZULE INFORMACYJNE

 

 

Drukuj

Zdrowie

Drukuj

Platforma zakupowa

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować Państwa oraz w szczególności naszych dostawców/wykonawców, iż mając na względzie racjonalne wydatkowanie środków publicznych Urząd Gminy Pruszcz Gdański postanowił z dniem 01.01.2017 r. wdrożyć elektroniczne narzędzie komunikacji z dostawcami, którym jest Platforma Zakupowa.

Dostęp do niej możliwy jest bezposrednio ze strony: www.pruszczgdanski.pl  lub pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

Proces składania i oceny ofert od tej pory odbywał się będzie w drodze elektronicznej, co ma na celu uzyskanie transparentności całego procesu zakupowego. Chcielibyśmy podkreślić, iż wdrożenie elektronicznego systemu zakupowego jest działaniem w kierunku innowacyjnych narzędzi pracy dla poprawy zarządzania zakupami w sektorach publicznych. Platforma zakupowa zwiększy nie tylko zasięg dotarcia do dostawców, ale również tempo przepływu informacji w tym zakresie będzie efektywniejsze.

Z początkiem 2017 roku pracownicy Urzędu będą wysyłać do Państwa pierwsze zapytania ofertowe za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
Jak w praktyce będzie działał elektroniczny system zakupów?
Platforma zakupowa jest miejscem gdzie wystawiane będą zapytania o wartości poniżej 30 tys. euro, nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych. Każde zapytanie widoczne w sekcji postępowań trwających będzie posiadało formularz elektroniczny do złożenia oferty,
Po wprowadzeniu oferty dostawca zatwierdza wprowadzone ceny przyciskiem "Złóż ofertę".
W celu podjęcia stałej współpracy Urząd Gminy Pruszcz Gdański zaprasza wszystkich zainteresowanych dostawców do odwiedzenia zakładki "Zostań dostawcą". Aby otrzymywać regularne zapytania branżowe należy wybrać odpowiednie grupy asortymentowe, podać adres e-mail oraz potwierdzić zapis przyciskiem "Zostań dostawcą". Dzięki temu będziecie Państwo regularnie otrzymywać informacje o prowadzonych zakupach.

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta firmy Open Nexus, która obsługuje naszą platformę.
tel. 61 679 19 00 (czynne pn-pt od 8:00 do 17:00)

Drukuj

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

Pruszcz Gdański 22.01.2016r.

ZP.271.21.2015/

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

 

na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański informuje, że w Konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański przyznane zostały dwie nagrody pieniężne dlaUczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe oceny prac konkursowych:

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 728173 złożonej przez „3MA STUDIO” Krzysztof Machiński                     ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia

Nagroda II – w wysokości 8 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 171717 złożonej przez Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka i IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk

Ponadto, Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdańskiprzyznaje pozostałym Uczestnikom Konkursu nagrody pieniężne w następującym podziale:

w wysokości 1 500 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 832117 złożonej przez Agnieszka Mańkiewicz – Kipa ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 093315 złożonej przez PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 050419 złożonej przez INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice

Wyboru dokonano o kryteria oceny prac konkursowych wskazane w Regulaminie Konkursu.

Poniżej prezentujemy nazwy uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe wraz z sumą przyznanych punktów:

Kod rozpoznawczy pracy Nazwa i adres autora pracy konkursowej Suma przyznanych punktów
832117
 1. Agnieszka Mańkiewicz – Kipa
6,93
728173
 1. 3MA STUDIO Krzysztof Machiński
8,67
093315 PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia 5,77
171717
 1. Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka
IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk;
8,53
050419 INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice 5,40

Jednocześnie, Organizator Konkursu informuje, że odstępuje od przyznania nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański”.

Uzasadnienie:

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański zawiera opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej na działce nr 164/22 w Gminie Pruszcz Gdański obejmującej trzy części:

 1. Koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenu działki nr 164/22 w Juszkowie,
 2. Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo,
 3. Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w miejscowości Juszkowo.

Pomiędzy datą ogłoszenia Konkursu (13.07.2015r) i terminem składania prac konkursowych (27.11.2015r), a chwilą obecną wystąpiła istotna zmiana okoliczności – uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), która wprowadziła od 1 września 2016r zasadę, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. (art. 15 ust. 2 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Obecnie obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Konsekwencją tej zmiany jest obowiązek zapewnienia przez gminę dziecku w wieku 6 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Oznacza to konieczność zapewnienia w przedszkolu miejsc dla dodatkowej grupy 6-latków.

Z tych względów założenia wyjściowe do Konkursu, w którym zakładano budowę przedszkola jako jednostki 4-oddziałowej dla ogółem 100 dzieci okazały się nieaktualne i konieczna będzie budowa przedszkola dla większej ilości dzieci.

Z tych względów na chwilę obecną Organizator Konkursu – Gmina Pruszcz Gdański zmuszona jest odstąpić od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański” zgodnie z założeniami opisanymi w Regulaminie Konkursu.

Zapoznaj się z treścia prac konkursowych:

832117 - Agnieszka Mańkiewicz – Kipa (326 MB)

728173 - 3MA STUDIO Krzysztof Machiński (213 MB)

093315 - PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia (2 GB)

171717 - Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka
IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk (348 MB)

050419 - INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4, 44-100 Gliwice (110MB)

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH KONKURSU

na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.; Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański informuje, że w Konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański przyznane zostały dwie nagrody pieniężne dla Uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe oceny prac konkursowych:

Nagroda I w wysokości 10 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 728173 złożonej przez „3MA STUDIO” Krzysztof Machiński                      ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia

Nagroda II – w wysokości 8 000 zł brutto została przyznana dla pracy konkursowej oznaczonej kodem rozpoznawczym 171717 złożonej przez Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka i IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk

Ponadto, Organizator Konkursu - Gmina Pruszcz Gdański przyznaje pozostałym Uczestnikom Konkursu nagrody pieniężne w następującym podziale:

w wysokości 1 500 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 832117 złożonej przez Agnieszka Mańkiewicz – Kipa ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 093315 złożonej przez PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

w wysokości 1 000 zł brutto dla pracy konkursowej oznaczonej kodem 050419 złożonej przez INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4,  44-100 Gliwice

Wyboru dokonano o kryteria oceny prac konkursowych wskazane w Regulaminie Konkursu.

Poniżej prezentujemy nazwy uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe wraz z sumą przyznanych punktów:

Kod rozpoznawczy pracy

Nazwa i adres autora pracy konkursowej

Suma przyznanych punktów

832117

1.     Agnieszka Mańkiewicz – Kipa

2.     ul. Nasturcjowa 16/5, 53-239 Wrocław;

6,93

728173

3.     3MA STUDIO Krzysztof Machiński

4.     ul. Słowackiego 46/2, 81-392 Gdynia;

8,67

093315

PP STUDIO Patryk Pniewski ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia

5,77

171717

5.     Architektura Anna Ludka – Sulima ul. Aleja Piłsudskiego 1A/I lok. 16, 83-010 Rotmanka

IDEA PROJEKT Karol Pikiel Łozy 86, 80-516 Gdańsk;

8,53

050419

INARKO Sp. z o.o. ul. Lutycka 1/4,  44-100 Gliwice

5,40

Jednocześnie, Organizator Konkursu informuje, że odstępuje od przyznania nagród w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy Konkursowej dla zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański”.

Uzasadnienie:

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej Centrum Administracyjno - Usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański zawiera opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej na działce nr 164/22 w Gminie Pruszcz Gdański obejmującej trzy części:

1)      Koncepcję urbanistyczno – architektoniczną zagospodarowania terenu działki nr 164/22 w Juszkowie,

2)      Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu Urzędu Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w miejscowości Juszkowo,

3)      Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną obiektu gminnego przedszkola ze żłobkiem z siedzibą w miejscowości Juszkowo.

Pomiędzy datą ogłoszenia Konkursu (13.07.2015r) i terminem składania prac konkursowych (27.11.2015r), a chwilą obecną wystąpiła istotna zmiana okoliczności – uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), która wprowadziła od 1 września 2016r zasadę, że obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. (art. 15 ust. 2 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Obecnie obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Konsekwencją tej zmiany jest obowiązek zapewnienia przez gminę dziecku w wieku 6 lat odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 zmienionej ustawy o systemie oświaty). Oznacza to konieczność zapewnienia w przedszkolu miejsc dla dodatkowej grupy 6-latków.

Z tych względów założenia wyjściowe do Konkursu, w którym zakładano budowę przedszkola jako jednostki 4-oddziałowej dla ogółem 100 dzieci okazały się nieaktualne i konieczna będzie budowa przedszkola dla większej ilości dzieci.

Z tych względów na chwilę obecną Organizator Konkursu – Gmina Pruszcz Gdański zmuszona jest odstąpić od wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie negocjacji bez ogłoszenia na  opracowanie zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Centrum administracyjno – usługowego w Juszkowie przy ul. Raduńskiej w Gminie Pruszcz Gdański” zgodnie z założeniami opisanymi w Regulaminie Konkursu.

Z poważaniem,

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny