Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

gminne.INFO - „Wójt powołał dyrektorów”

Dnia 11 lutego 2013r. w niezależnym portalu informacyjnym gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO  ukazał się artykuł pt. „Wójt powołał dyrektorów”, w którym przywołano paragraf 7 nieobowiązującego statutu Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie ( Uchwała Nr XXIII/87/2008 ). Wszystkie statuty instytucji kultury ( obowiązujące oraz te, które utraciły moc ) w dniu ukazania się artykułu były opublikowane w BIP. Dlatego też nieprawdziwa była również informacja, że w BIP nie ma dostępu do statutu biblioteki.
Przytoczone w artykule nieobowiązujące zapisy statutu sugerowały, że Wójt Gminy powołał dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z naruszeniem prawa tj. poza konkursem.

Pismem z dnia 14 lutego 2013r. Urząd zwrócił się do Redakcji niezależnego portalu informacyjnego gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO o sprostowanie opublikowanej wiadomości nieprawdziwej i nieścisłej , w następujący sposób:
„- w wersach od 13 – 24 winno być :
§ 7

1.    Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Ośrodka, który zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go  na zewnątrz.
2.    Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt na okres 4 lat po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Ośrodku oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Ośrodek działających na terenie Gminy.
3.   Odwołanie Dyrektora następuje w tym samym trybie.
4.   Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Wójt.
5.   W Ośrodku tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka.
6.   Zastępcę Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta.
7.   Pracowników Ośrodka  zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.”

Zgodnie z art. 32, ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5, poz. 24 ze zmianami ) - sprostowanie w drukach periodycznych powinno być opublikowane w tym samym dziale i taką samą czcionką, co materiał prasowy, którego dotyczy, pod widocznym tytułem "Sprostowanie".

Redaktor niezależnego portalu informacyjnego gminy Pruszcz Gdański gminne.INFO nie dostosował się postanowień art. 32 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy i nie umieścił sprostowania we wskazanej formie. Jednak następnego dnia tekst artykułu został poprawiony.
Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny