Zabytki

Na obszarze Żuław Gdańskich (poza ich częścią północną) oraz w dolinie Raduni rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 05.07.1994 r. utworzono Obszary Chronionego Krajobrazu („Żuławy Gdańskie i „Dolina Raduni”).
Szczególnej dbałości i ochrony wymaga system zadrzewień śródpolnych na Żuławach Gdańskich.

Aktualnie prawną ochroną objęte są następujące obiekty i zespoły zabytkowe (wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego):
Bogatka - dom mieszkalny nr 22 z 1819 roku (nr dec. 688),
Dziewięć Włók - dom mieszkalny z 1829 roku (nr dec. 674),
Goszyn - zespół folwarczny XIX/XX wiek (nr dec. 1120),
Łęgowo - kościół parafialny (nr dec. 20),
Rusocin - zespół dworsko – parkowy z początku XIX wieku (nr dec. 1149),
Wiślinka - dom mieszkalny nr 7 z 1799 roku (nr dec. 676),
Wiślina - dom mieszkalny nr 33 z 1830 roku (nr dec. 677),
Wiślina - brama cmentarna – dzwonnica z 1792 roku (nr dec. 675),
Żuława - kościół filialny z połowy 1860 roku (nr dec. 225)

Obiekty te podlegają ścisłej ochronie łącznie z najbliższym otoczeniem.

Stanowiska archeologiczne

Teren gminy Pruszcz Gdański należy do najbardziej interesujących obszarów, na terenie województwa pomorskiego, dla poznania archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Rozwój osadnictwa pradziejowego wczesnośredniowiecznego, na tym terenie, związany był z dogodnymi warunkami środowiska przyrodniczego, jakie panowały tu na przestrzeni wieków.
Krawędź Pojezierza Kaszubskiego i Żuław Wiślanych, a także sąsiedztwo Wisły sprzyjało rozwojowi skupisk osadniczych związanych z przebiegającymi szlakami handlowymi (np. szlak bursztynowy). Dotychczasowe badania archeologiczne przeprowadzone na terenie gminy wskazują istnienie takich skupisk w rejonie Żukczyna, Juszkowa, Cieplewa i Łęgowa. Dotyczy to przede wszystkim osad i cmentarzysk pochodzących z wcześniejszej epoki żelaza i okresu wpływów rzymskich. Większość stanowisk archeologicznych na terenie gminy to tzw. obiekty płaskie, takie jak: osady i cmentarzyska, do nielicznych należą obiekty o własnej formie krajobrazowej, jak np. kurhany w Żuławce.
Miejsca wielu obiektów archeologicznych zostały na trwałe wpisane w krajobraz kulturowy, tradycje i historię gminy. Dziedzictwo archeologiczne stanowi integralną część środowiska kulturowego i podobnie, jak zabytki architektury czy krajobraz kulturowy podlegają ochronie.

Obiekty i stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego znajdują się w następujących miejscowościach:
Juszkowo - 3 obiekty (nr dec. 066, 099, 352),
Żukczyn - 4 obiekty (nr dec. 177, 448, 449, 450),
Straszyn - 3 obiekty (nr dec. 193, 194, 231),
Cieplewo - 1 obiekt (nr dec. 195),
Żuławka - 1 obiekt (nr dec. 252),
Łęgowo - 2 obiekty (nr dec. 256, 347)

 

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny