Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański

Logo OKSiR

Z dniem 25 grudnia 2008 r. Ośrodek Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie zmienił nazwę na Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie. Przyczyną tej zmiany było rozszerzenie działalności Ośrodka.

Obecnie przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji.

Do podstawowych celów i zadań Ośrodka należy realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w szczególności poprzez:

 

 

 1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów,
 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ,
 5. organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, wernisaży,
 6. organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
 7. prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
 8. koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
 9. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
 10. nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo - rekreacyjnej,
 11. organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół gminnych, świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy,
 12. organizowanie, spotkań literackich, wieczorów autorskich,
 13. prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne,
 14. opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę,
 15. opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy,
 16. promowanie kultury i sportu.

Ponadto Ośrodek prowadzi działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby sportowe mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański oraz upowszechnia i promuje sport i rekreację w szczególności poprzez:

 1. rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy, a w szczególności szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach sportowych,
 2. rekreację mieszkańców Gminy, a w szczególności rozgrywki sportowe i sportowo-rekreacyjne,
 3. utrzymanie i konserwacja gminnych boisk sportowych.

3. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową.

Więcej informacji na stronie BIP lub na oficjalnej stronie ośrodka: www.oksir.pruszczgdanski.pl.

Drukuj

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny